Bayi Girişi

HABERLER

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR TOTO STADYUMU

10Mar'20

Özellikle 1990 sonrasında küreselleşen dünya ekonomisinin sonucu olarak futbol başta olmak üzere  spora  daha  geniş  bütçeler  ayrılırken  stadyumlar  başta  olmak  spor  yapıları  da  dönüşmeye başlamıştır. Günümüzde  giderek  artan  küresel  çevre  sorunlarına  çözüm  olarak  “sürdürülebilir mimarlık" yaklaşımının mimarlığın tüm alanlarında destek görmeye başlamasıyla birlikte spor yapıları için  de  “sürdürülebilirlik"  kavramı  önem  kazanmaya  başlamıştır.  Özellikle  son  on  yılda “sürdürülebilir",  “çevre  dostu", “enerji  etkin",  “ekolojik",  “yeşil"  vb.  pek çok  sıfatla  anılan spor yapıları inşa edilmeye başlanmıştır.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Toto stadyumu çevresiyle barışık ekolojik malzeme kullanılan stadyumlar arasında yerini almış ve projede  Işıkları tercih etmişlerdir.

DİĞER HABERLER
TÜM DİĞER HABERLERİ
IŞIKLAR SOSYAL
ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR