Bayi Girişi

HABERLER

IŞIKLAR GRUBU BİST’DEKİ ŞİRKETLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

03Haz'14

Işıklar Holding yönetiminde bulunduğu şirketlerin tek çatı altında toplayarak ölçek ekonomilerinden yararlanmaya yönelik sinerji yaratılması ve bu yolla stratejik planlama ve finansman imkanlarının etkin yönetiminin sağlanarak şirket büyümesinin sürdürülebilir kılınması amacıyla; 2011 yılında başladığı grup içinde birleştirme yoluna gitme stratejisine bir yenisi daha ekledi.Bu kapsamda BİST'de işlem gören ve Holding şeklinde örgütlenmiş aynı faaliyet konusuna sahip iki Şirketini Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde Işıklar Yatırım Holding A.Ş'yi bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devralmak suretiyle 31.12.2013 tarihli bilançolarla birleştirilmesine ilişkin olarak SPK'dan gerekli onayı almış bulunuyor.

Birleşmeye taraf her iki Şirketinde halka açık olması nedeniyle yatırımcıların herhangi mağduriyet yaşamaması amacıyla SPK Mevzuatın uygun olarak Şirketlerin birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurullar da “ayrılma hakkı kullandırılmasına olanak sağlanıyor.Bu birleşme sonucunda özellikle grubun finansman imkanlarının genişleyeceği ayrıca her iki şirketin ortakları ile yatımcılar için farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinde bir araya gelmesi ile daha spesifik holding yapısından gerçek anlamada grubu temsil eden bir yapıya geçilmiş olunacak. Bu yeni yapıda Işıklar Grubunun başta enerji, inşaat, ambalaj ve döküm şirketleri olmak üzere tüm şirketleri tek şirket altında yer almış olacaktır. Bu yeni yapı hem mevcut ortaklar hem de yeni yatırımcılar açısından risklerin dağıldığı seçeneklerin arttığı bir konuma gelecek. Grubun farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin tek bir şirket altında toplanması ağırlıklı tek faaliyete bağlı olma durumunda özellikle dönemsel dalgalanmalardan kaynaklanan riskleri elimine edilmesini sağlayarak Şirket'i daha istikrarlı bir mali ve yönetsel yapıya kavuşturacağı düşünülmektedir.Bu birleşme ile rekabet koşullarında karar almak kolaylaşacak, operasyonlar daha yalın bir hale gelecek, finansal kaynaklaınr daha verimli kullanılmasına olanak tanınacak, yeni yatırımcılar kazanılarak, kurumsal yönetim uygulamaları daha etkin bir işleyişe kavuşmuş olacaktır.

DİĞER HABERLER
TÜM DİĞER HABERLERİ
IŞIKLAR SOSYAL
ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR