Bayi Girişi

HABERLER

IŞIKLAR GRUBU BİST’DEKİ 2013 FAALİYETLERİ

10Mar'14

BİST'de bugün itibariyle payları işlem gören 5 şirketi bulunan Işıklar Holding yetkilileri 2013 yılı mali tablolarının kamuya duyurulmasından sonra yaptıkları değerlendirmelerde; genel olarak şirketlerinin ulaştıkları aktif büyüklüğü, özkaynak ağırlıklı mali yapıları ve sürdürülebilir karlılık noktalarında olumlu gelişmeler kaydettiklerini ve gelinen noktadan memnun olduklarını açıkladılar. Yine 2013 yılında grup olarak sermaye piyasalarından fon toplamadan başta HES projeleri olmak üzere yatırımların öz kaynak ve borçlanma yolu ile finansmanına ağırlık verdiklerini, bunun da özellikle küçük yatırımcıların düşünülerek yapıldığını belirttiler. Ayrıca pay senetleri işlem gören şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğini bunun Grubun halka açık olmayan diğer şirketlerine de etkisinin olduğunu bu şekilde Kurumsallaşma yönünde de önemli bir yol alındığını ifade ettiler.

Işıklar Holding'den yapılan açıklamada; Grubunun 2014 yılındaki önemli projeleri arasında benzer faaliyet konularına sahip BİST'de işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) ile Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin (ISYHO) IEYHO bünyesinde birleştirilmesinin yer aldığı belirtilmiştir. Bu açıdan birleşmeye tabi iki Şirket'in 2013 yılı performanslarının Grup açısından önem arz etmiştir. Birleşme işlemine taraf olan şirketlerden Işıklar Yatırım Holding'in açısından 2013 yılının oldukça olumlu geçtiğini söylemek mümkündür. Özellikle konsolide karlılık açısından bakıldığında 2012 yılında 3.032.133 TL olan dönem zararı, 2013 yılında 27.858.093 TL'lik dönem kârına dönüşmüş, aynı dönemde aktif büyüklüğün de de %44'lik bir büyüme görülmüştür. Yatırım Holding 2013 yılında da özkaynak ağırlıklı mali yapısını sürdürmüştür. Birleşmeye konu diğer bir şirket olan Işıklar Enerji ve Yatırım Holding (IEYHO), özellikle 2012 yılında, 2011 yılında gerçekleştirdiği birleşmenin yarattığı sinerji etkisinden yararlanmış ve geçmiş yıllara oranla kârlı bir yapıya kavuşmuştur. 2011 yılında 5.627.476 TL olan dönem zararı, 2012 yılında 2.235.328 TL kâra dönüşmüştür. Ancak 2012 yılında şirket bilançosunda görülen hızlı büyüme 2013 yılında yavaşlayarak da olsa devam etmiştir. Üçgen Hes ve Üçgen 2 HES Projelerinin 2014 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Işıklar Enerji'nin 2012 yılında 2.235.328 TL olarak gerçekleşen dönem kârı 2013 yılında 2.023.061 TL ile bir önceki yılın altında kalmıştır. Yatırımlara rağmen iki yıl gibi bir sürede zarardan kâra geçiş ve kârlılığın azalarak da olsa devamı, Grup tarafından, IEYHO için birleşme sonrası yıllarda sürdürülebilir bir kârlılığın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Grubun ve faaliyet gösterdiği sektörün önemli şirketleri arasında yer alan Çemaş ise geçmiş yıllarda sürdürdüğü büyümesini 2013 yılında da hız kesmeden devam ettirmiştir. Çemaş'ın özellikle verimlilik arttırıcı yatırımları 2013 yılında etkisini göstermiş; 2012'ye göre önemli oranda düşen maliyetler, yine iştiraklerinden SIF ve HMF şirketlerinin 2013 yılı performansları ile birleştiğinde Çemaş'ın konsolide kârlılığında %544 gibi ciddi bir artışın gerçekleşmesini sağlamıştır.

Grubun BİST'de işlem gören bir diğer şirketi olan Niğbaş ise 2013 yılının ikinci döneminden itibaren ülkemizdeki yatırım iştahındaki yavaşlamaya paralel sanayi tesisleri inşaatında yaşanan durgunluktan etkilenmiştir. Bunun sonucu olarak satış hasılatında 2012 yılına göre düşüş yaşamış ancak 2013 dönem sonu 2012 yılına göre daha düşük bir zarar rakamı ile kapanmıştır. Niğbaş 2012 ve 2013 faaliyet dönemlerini zarar ile kapamasına karşın özkaynak ağırlıklı mali yapısı ile sürdürülebilir ve kârlılık yaratacak projelerini geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

2011 yılının sonlarında Işıklar Grubu bünyesine katılan ve yeniden yapılandırılarak faaliyet konusu kazandırılan USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. (USAŞ) ise ilk konsolide mali bilançosunu 2013 yılının sonunda düzenlemiştir. 31.12.2013 tarihli konsolide mali tablolara göre USAŞ'ın aktifinde ve kârlılığında ciddi anlamda bir yükseliş meydana gelmiş ve şirket UFRS ye göre 39.839.133 TL ile kurulduğundan bugüne en yüksek kâr rakamını açıklamıştır.

DİĞER HABERLER
TÜM DİĞER HABERLERİ
IŞIKLAR SOSYAL
ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR